موثر ترین دارو گیاهی برای کبد چرب 

درمان کبد چرب زمام مطالعه: 10 دقیقه کبد چرب چیست؟ با چه گیاه دارویی درمان می شود؟ بیماری کبد چرب غیر الکلی NAFLD  یک آسیب شناسی بالینی است. سندرمی که با رسوب بیش از حد چربی در سلول های کبد مشخص می شود. شامل کبد چرب ساده، استئاتوهپاتیت غیر الکلی و سیروز. همراه با توسعه […]